img

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

img
Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin
Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekan Vekili, Eskişehir
img
Prof. Dr. Yıldız Pekşen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Samsun
img
Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
img
Prof. Dr. Erol Nezih Orhon
Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema - Televizyon Bölümü, Eskişehir
img
Prof. Dr. Murat Topbaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon
img
Prof. Dr. Sevgi Canbaz
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
img
Prof. Dr. Yeşim Şenol
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya
img
Prof. Dr. Toker Ergüder
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
img
Doç. Dr. D. Alper Altunay
Anadolu Üni. İletişim Fak., Sinema - Televizyon Böl., Televizyonda Yapım - Yönetim Anabilim Dalı, Eskişehir
img
Doç. Dr. Ceyda Şahan
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
img
Doç. Dr. Defne Öcal Kaplan
Kastamonu Üni., Spor Bil. Fak., Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Kastamonu
img
Doç. Dr. Yasin Özarslan
Yaşar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Bilim Kültürü Bölümü, İzmir
img
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tüzün
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
img
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Merve Ören
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
img
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan
Yaşar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Bilim Kültürü Bölümü, İzmir
img
Uzm. Dr. Dilek Yapar
T.C. Sağlık Bakanlığı, Antalya Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Antalya
img
Dr. Mustafa Bahadır Sucaklı
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi, Ankara
img
Dr. Çağla Okyar
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Adana
img
Araş. Gör. Elif Güntürkün
Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema - Televizyon Bölümü, Televizyonda Yapım - Yönetim Anabilim Dalı, Eskişehir
img
Araş. Gör. Duygu Keçeli
Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü, Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, Eskişehir

Bilimsel Sekreterya

img
Prof. Dr. Yeşim Şenol
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya
img
Prof. Dr. Sevgi Canbaz
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
img
Uzm. Dr. Dilek Yapar
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Antalya