img

Kitap & Bildiri Ödülleri

2. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIK VE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ
www.medheacom.org

BİLDİRİLERİNİZDEN ULUSLARARASI KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

Kongremizde sunulmaya kabul edilen bildirilerin ana konularından seçilecek güncel, orijinal, bilimsel, yenilikçi konuları içeren “Sağlık İletişiminde İnovasyon ve Yeni Trendler” başlıklı uluslararası yayınevi statüsündeki bir yayınevinden basılacak kitapta bölüm yazarı / yazarları olabilirsiniz.

Kitap Bölümü İçin Bildiri Koşulları:
Bildiri konusu tıp, sağlık ve iletişim bilimlerini içerecek şekilde ortak olmalıdır.  Tek bir alandan oluşan bildirilerden kitap bölümü teklifi yapılmayacaktır. 
Bildiri kongrede sunulduğu hali ile basılmayacak olup, bildiri konusundan yeni bir kitap bölümü kitap editörleri tarafından belirlenecektir.
Belirlenen bu bölüm adı bildiri sahiplerine iletilecek, bildiri sahipleri kabul ederse kitap bölümü yazma kuralları kendilerine iletilecektir.
Yazar daveti yapıldıktan sonra 60 gün içinde kitap bölümünün teslim edilmesi gereklidir.
Yayınevi, editörler ve yazarlar arasında herhangi bir şekilde ödeme yapılmayacaktır.
Kitap yazım dili Türkçe olacaktır. 

EN İYİ BİLDİRİ ve EN İYİ SUNUM ÖDÜLLERİ

2. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi’nde gizli değerlendirme ile En İyi Bildiri ve En İyi Sunum ödülleri verilecektir.
Değerlendirme sonucu belirlenen ilk üç sunum ve ilk üç bildiri resmî olarak belgelendirilecektir.